Jerzy Nowosielski, O Otwartej Pracowni (1996)

Jerzy Hanusek, Notatka o Otwartej Pracowni (1998)

Monika Bartkowicz, Otwarta Pracownia (1999)

Krystyna Czerni, Otwarta Pracownia albo OFF na Kazimierzu (2000)

Jerzy Hanusek, Kilka informacji o Otwartej Pracowni spisanych w porządku alfabetycznym (2000)

Anna Markowska, Utopia wolności (2001)

Jerzy Hanusek, Praktyka Otwartej Pracowni w kontekście pojawiających się pytań (2002)

Przemysław Jędrowski, Jerzy Hanusek, Miejsce lokalne (2002)

Z Jerzym Hanuskiem rozmawia Monika Branicka (2005)

Jerzy Hanusek, Info o Otwartej Pracowni (2005)

Cały czas to była loteria. Wywiad z Jerzym Hanuskiem (2006)

Cracovie: Prenez L'Art! (pdf, 1.2MB)