2017

Marek Sobczyk, Zero tolerancji do kościoła, zero tolerancji dla kościoła [Inflacja], 20 IV - 19 V 2017