2017

"CUDNIE" - wystawa sztuki osób niewidomych i niedowidzących, 29.11.2017