2018

Dariusz Mlącki, Iluzoryczność obrazu, 8-27 VI 2018