2020

Magdalena Kulesza-Fedkowicz, Lisy mają nory, ptaki swoje gniazda, 21.03 - 16.04.2020