1996

Wojciech Ćwiertniewicz, Nowe obrazy / New Paintings, 26 I/16 II 1996

Krzysztof Klimek, pokaz roboczy instalacji / working show of the installation, 11 IV 1996

Jadwiga Sawicka, Fajna forma / Nice Form (fotografia / photography), 12 IV/3 V 1996

Cezary Bodzianowski, Albatros / Albatross (zdarzenie / event), 25 V 1996

Krzysztof Kubiak, Rysunek / Drawing, 17 V/5 VI 1996

Ireneusz Bęc, Obrazy / Paintings, 7 VI/21 VI 1996

Young & Powers, And Where Are You From?, (obiekty, instalacja / objects, installation), 26 VI/15 VII 1996

Stanisław Koba, Obrazki z lat 90-tych / Paintings from 1990s, 18 X/9 XI 1996

Artur Bujak, Żadnej zależności od nieba / No Dependence on Heaven (instalacja / installation), 13 XII/10 I 1997