1997

Maria Pyrlik, Warstwy / Layers (obrazy / paintings), 9 I/31 I 1997

Zbigniew Sałaj, Dryfy / Drifts (obrazy, obiekty / paintings, objects), 7 II/23 II 1997

Ignacy Czwartos, Obrazy / Paintings, 28 II/ 11 III 1997

Jadwiga Sawicka, Powraca dawne uczucie / Old Feeling Comes Back (obrazy / paintings), 13 III/1 IV 1997

Brygida Serafin, Kolekcja c.d. / Collection contd. (obiekty / objects), 4 IV/16 IV 1997

Marcin Pawłowski, Rysunek VIII / Drawing VIII, 18 IV/15 V 1997

Jacek Dłużewski, Widoki po drodze / Views on the Way (obrazy / paintings), 16 V/28 VI 1997

Alina Raczkiewicz-Bęc, Obrazy / Paintings, 30 V/14 VI 1997

Krzysztof Molenda, Drzeworyt / Woodcut, 16 VI/ 30 VI 1997

C.D. / Cont. (Bereś, Raczkiewicz-Bęc, Ćwiertniewicz, Czwartos, Sawicka, Pyrlik, Głogowski, Bęc, Koba), 12 XII 1997/8 I 1998