1998

Wojciech Ćwiertniewicz, Obrazy z 1996 r. / Paintings from 1996, 23 I/15 II 1998

Ryszard Grazda, Obrazy / Paintings, 27 II/20 III 1998

Ireneusz Bęc, Gencjana / Gentian (obrazy / paintings), 08 V/20 V 1998

Łukasz Konieczko, Miejsce schronienia / Place of Shelter (obrazy / paintings), 29 V/16 VI 1998

Krzysztof Klimek, Obrazy przed-stawiające, 19 VI/10 VII 1998

Ayano Shibata, Pamiętnik krakowski / Cracow Diary (fotografia / photography), 23 VII/20 VIII 1998

Dariusz Mlącki, Podmioty wnętrza / Subjects of Interior (obrazy), 25 IX/14 X 1998

Stanisław Koba, Obrazy ostatnie / Latest Paintings, 23 X/15 XI 1998

Wojciech Floriański, Krzysztof Lorczyk, instalacja / installation (Fort Sztuki 98), 16 X/19 X 1998

Robert Maciejuk, Prace najnowsze / Newest Works (obrazy / paintings), 20 XI/ 13 XII 1998

Dietla 11/1998, (R. Maciejuk, B. Bereś, W. Ćwiertniewicz, K. Klimek, Czwartos, J. Sawicka, A. Raczkiewicz-Bęc, S. Koba, Ł. Konieczko, R. Grazda, I. Bęc, D. Mlącki, W. Głogowski, M. Pyrlik, J. Dłużewski), XII 98/ I 1999