2000

Andrzej Folfas, Obrazy góralsko-celtyckie / Highlander and Celtic Paintings, 11 II/3 III 2000

Jan Bujnowski, Terytorium / Territory (fotografia / photography), 10/26 III 2000

Oskar Dawicki, Proszę przyjść punktualnie / Please come on time (performance), 30 III 2000

Paweł Górecki, 25/2 (performance), 30 III 2000

Urlike Oeter, Reisegepack, Olgierd Chmielewski, Circulus, (obiekty / objects), 10 /25 IV 2000

Jacek Dłużewski, Znaczek z Maaluli / Stamp from Maalula (obrazy / paintings), 28 IV/15 V 2000

Dariusz Mlącki, Koperta / Envelope (obrazy, obiekty / paintings, objects), 19 V/5 VI 2000

Jadwiga Sawicka, Roger Perkins, Roz/łącznie, Dis/joint (obrazy, obiekty / paintings,objects), 9 VI/27 VI 2000

Wojciech Ćwiertniewicz, Obrazy nie ostatnie / Not Last Paintings, 30 VI/15 VII 2000

Hans Kuijs, Pi Backus, Four Dutch Eyes (instalacja / installation), 21 VII/9 VIII 2000

Wystawa nr 60 / Exhibition Number 60 (B. Bereś, S. Koba, J. Sawicka, G. Sztwiertnia, I. Czwartos, M. Pyrlik, O. Chmielewski, M. Pawłowski, J. Dłużewski, D. Mlącki), 11 IX / 25 IX 2000

Postpoezja? / Postpoetry? (R.Dziadkiewicz, Ł.Gorczyca, W.Sasnal, M.Maciejowski, A.Wiedemann, M. Kaczyński, R. Bujnowski, M. Bączyk), 25 IX/17 X 2000

Victorine Müller, Etuis de rève (obiekty / objects), 6 X 2000

Heinrich Lüber, Wall Piece (akcja / action), 6 X 2000

Jarosław Kawiorski, Obrazy / Paintings, 10 XI/4 XII 2000

Halina Cader, Pawilony w remoncie / Pavilion in Construction, Marcin Pawłowski, Proces 8R 2000 / Process 8R 2000, 08 XII/18 XII 2000

Otwarta pracownia 2000/2001, 31 XII/5 I 2001