2005

Małgorzata Markiewicz, Kwiaty / Flowers (obiekty, lighboxy / objects, lightboxes), 7 I / 26 I 2005

Paweł Dutkiewicz, Przejrzystość / Trasparency (instalacja / installation),28 I / 15 II 2005

Zbigniew Warpechowski, promocja książki Statecznik / promotion of the book Stabilizer, Alchemia, 2 II 2005

Grzegorz Sztwiertnia, Siergiej Czajka, Ćwiczenia mnemotechniczne / Mnemotechnical Exercises (obrazy, instalacja / paintings, installation), 18 II / 4 III 2005

Marek Firek, Co po ładnizmie? / What after Prettyism? (obrazy / paintings), 11 III/30 III 2005

Jacek Dłużewski, Cykle z podróży / Cycles from the Journey (obrazy / paintings), 1 IV/20 IV 2005

Bez problemu / No Problem (obrazy / paintings), Justyna Bula, Wojtek Doroszuk, Anna - Maria Karczmarska, Dorota Klimczyk, Julita Malinowska, Sławomir Mróz, Maciek Szczurek, 22 IV/ 11 V 2005

Stanisław Koba, Tematy poważne i niepoważne / Serious and Frvolous Themes, (obrazy/paintings), 13 V/ 1 VI 2005

Krystyna Piotrowska, Co było, to jest.../ What was, it is..., 3 VI/ 22 VI 2005

Robert Gschwantner, Black Atlantic, 3 VI/22 VI 2005

Witold Stemachniewicz, Homomorfizm / Homomorphy, pokaz jednodniowy / one day show, 7 VI 2005

Katarzyna Skrobiszewska, Patrzcie / Look (obrazy / paintings), 24 VI/ 13 VII 2005

Anna Okrasko, Znicze dla Ojca Świętego / Candles for Holly Father, 15 VII/ 29 VII 2005

Miho Iwata, Maciej Bosak, performance, 10 VIII 2005

Wojciech Głogowski, Biblioteka obrazów / Library of Paintings, 16 IX/ 5 X 2005

Ignacy Czwartos, Czas ucieka / Time Flies (obrazy / paintings), 7 X/ 26 X 2005

Kinga Nowak, Bogna Podbielska, I come from Poland (videoinstalacja), 21 X/23 X 2005

Bettina Bereś, Wystawa na srebrne wesele / Exhibition for a Silver Wedding Anniversary (obrazy / paintings), 28 X/ 16 XI 2005

Piotr Sakowski, Mały, biały domek / Little White House (obiekty / objects), 28 X/ 16 XI 2005

Miho Iwata, Tomasz Chołoniecki, Dom / Home (performance), 29 X 2005

Elżbieta Kalinowska, Znak i przestrzeń / Sign and Space, 25 XI / 7 XII 2005

Agnieszka Rożnowska, Ja - nie ja / Me - not me (instalacja / installation), 25 XI / 7 XII 2005

Teresa Bujnowska, Ćwiczenia geometryczne / Geometric Excercices, 9 XII / 28 XII 2005

Miho Iwata, Patryk Zakrocki, performance, 11 XII 2005

10 lat potem / 10 Years Later, 31 XII 2005/ 1 I 2006