2010

Roman Siwulak, Pomimo obrazu, 08 - 30 I 2010

Ignacy Czwartos, Malarz typowo polski, 05 - 28 II 2010

ks. Krzysztof Mądel SJ, Vincent van Gogh. Pomiędzy herezją a świętością, 26 II 2010 (wykład)

Ewa Ciepielewska, Straszna piękność, 12 - 31 III 2010

Otwarta Pracownia w Hamburgu, projekt Morphische Felder, III 2010

Mikołaj Małek, Refren, 09 - 30 IV 2010

Wiktor Dyndo, Z ostatniej chwili, 07 - 30 V 2010

Wojciech Ćwiertniewicz, To (nie) jest DNA, 18 VI - 9 VII 2010

Krystyna Połtowicz, Biała Gorączka - La Fievre Blanche, 16 VII - 20 VIII 2010

Miho Iwata, performance Biała Pamięć, 22 VIII 2010

Marcin Turecki, Tekstura, 10 IX - 08 X 2010

Litera jako znak graficzny, informacyjny i dekoracyjny w sztuce dawnej i najnowszej (panel dyskusyjny), 8 X 2010

Krystyna Czerni, Profesor Jerzy Nowosielski jako nauczyciel (wykład), 29 X 2010

15-lecie OP, 15-19 X 2010

Bogusław Bachorczyk, Sezon Jesień-Zima, 19-30 XI 2010

Stanisław Koba, Szukam dziury w całym - Lichtung, 10-30 XII 2010