2019

Spotkanie z poetą Robertem Rybickim, 9 I 2019

Marlena Niemiec, wernisaż jednego wiersza, 6 II 2019

Dom dla obrazów. Obrazy uliczne Piotra Jargusza, 8 II - 1 III 2019

Piotr Jemioło, wernisaż jednego wiersza, 20 III 2019

Krystyna Różańska-Gorgolewska, Malarstwo intuicyjne, 22 III - 10 IV 2019

Marta Ewa Romaneczko, wernisaż jednego wiersza, 24 IV 2019

Wojciech Korkuć, Drażniący, 13 IV - 12 V 2019 (KRAKERS) | zaproszenie » | katalog prac artysty » | tekst Sebatiana Stankiewicza »

Krzysztof Klimek, Moja ojczyzna, 17 V - 14 VI 2019 | zdjęcia z wernisażu »| tekst autora »| tekst Andrzeja Jajszczyka »| dokumentacja »

Pakt Krakowsko - Mikołowski | Poezja w Otwartej Pracowni, 5 VI 2019

Gruntowanie pod Niejeden Wiersz, 25 VI 2019

Mariusz Sambor, wernisaż jednego wiersza, 26 VI 2019

Młoda Sztuka Ukraińska, 19 VII 2019

09.39. Wojna, wystawa zbiorowa, 6-27 IX 2019

Abstrakcja - wokół Władysława Strzemińskiego i Stanisława Fijałkowskiego (wystawa zbiorowa), 10 X - 1 XI 2019

Obrazy uliczne Piotra Jargusza. Sztuka w przestrzeni publicznej pod red. Rafała Solewskiego - spotkanie promocyjne książki, 17 X 2019

Kamil Kuzko, Rewers, 25 X - 24 XI 2019

Norman Smużniak, Malarstwo, 8 - 22 XI 2019

Romuald Oramus, Katedra, 29 XI 2019 - 03 I 2020