Czy możliwa jest afirmacja w języku sztuki krytycznej?

Czy jest w niej miejsce na metafizyczność?

W jaki sposób w sztuce najnowszej obecna jest idea polska?

Czy metafizyczność idei polskiej jest ukazywana w sztuce współczesnej, a jeśli, to w jaki sposób?

Czy w sztuce tej odsłaniana jest idea polska czy raczej dyskutowany jest polski ethos i realizacje w nim transcendentaliów i uniwersaliów?

Na te pytania odpowiada książka Rafała Solewskiego

Afirmacja i krytyka. Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku