TR4 to cykl/instalacja złożona z wielu elementów. Inspirację do powstania prac stanowił budynek Krakowskiego Telpodu zlokalizowany na Zabłociu, jeden z ostatnich, który świadczył o industrialnym charakterze tej dzielnicy. Telpod jest przykładem pewnego rodzaju architektury, która inspiruje mnie szczególnie, złożonej z paradoksów przestrzeni o cechach nie-miejsca, jednak z drugiej strony często poddawana chaotycznej i prowizorycznej personalizacji. Cykl powstał poprzez obserwację i uczestnictwo w procesie przemiany budynku oraz bazowanie na szczątkach i elementach stanowiących oryginalne fragmenty jego konstrukcji. Powstałe w ten sposób prace to stworzone z wycinków starej rzeczywistości relikty-kolaże oraz obrazy. Odniesieniem do prac pokazanych na wystawie jest tendencja do eksponowania historii danego obiektu architektonicznego za pomocą zachowanych fragmentów murów, ścian, reliktów życia codziennego fragmentaryzujących historię. W swoich pracach zwracam uwagę na architekturę marginalizowaną, unieważnioną w toku przemian w środowisku miasta.

Konrad Peszko – ur. 1988 w Krakowie, absolwent kierunku grafika na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie doktorant trzeciego roku na tej samej uczelni. Zajmuje się malarstwem, instalacją, tworzy obiekty ze znalezionych elementów, oraz krótkometrażowe filmy animowane. Realizowane obecnie projekty skupia na rejestrowaniu przemian zachodzących w przestrzeni miejskiej.

Do pobrania: plakat

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2018 » Konrad Peszko, „TR4”, 20.04.2018