Otwarta Pracownia

Stowarzyszenie Artystyczne i Galeria Otwarta Pracownia – wystawy | wydarzenia | artyści

Członkowie OP

Aktualni członkowie:
Ignacy Czwartos | Jacek Dłużewski | Wojciech Głogowski | Piotr Jargusz | Koji Kamoji | Krzysztof Klimek | Lech Kolasiński | Marek Kuś | Piotr Lutyński | Dariusz Mlącki | Joanna Oparek | Beata Stankiewicz | Sebastian Stankiewicz | Sławomir Toman | Zbigniew Warpechowski (członek honorowy)

Członkowie założyciele:
Bettina Bereś, Olgierd Chmielewski, Violetta Chmielewska, Ignacy Czwartos, Zuzanna Czwartos, Jerzy Hanusek, Wojciech Głogowski

Członkami Stowarzyszenia byli:
Bettina Bereś (1995-2019), Ireneusz Bęc (1997-2000), Olgierd Chmielewski (1995-2023), Violetta Chmielewska (1995-1997), Zuzanna Czwartos (1995-1997), Wojciech Ćwiertniewicz (1997-2000), Maja Fiter (2008-2012), Jerzy Hanusek (1995-2019), Miho Iwata (1997-2019), Bartłomiej Jarmoliński (2012-2016), Stanisław Koba (1997-2011), Juliusz Kosin, Monika Niwelińska (2015-2016), Olga Pawłowska, Marcin Pawłowski (1997-2019), Maria Pyrlik (1997-2019), Alina Raczkiewicz-Bęc (1997-2000), Jadwiga Sawicka (1997-2010), Grzegorz Sztwiertnia (2000-2013), 

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Kraków

Archiwa