Otwarta Pracownia

Stowarzyszenie Artystyczne i Galeria Otwarta Pracownia – wystawy | wydarzenia | artyści

Literatura

W ostatnich latach Galeria Otwarta Pracownia jest miejscem spotkań młodego środowiska literackiego Krakowa, a w szczególności środowiska poetyckiego. Regularnie odbywają się tu Wernisaże Jednego Wiersza, podczas których wiersze zapisywane są na ścianach galerii. Kuratorem cyklu jest Miłosz Biedrzycki, spotkania prowadzą poeci: Miłosz Biedrzycki i Dawid Mateusz.

Występy polskich poetów i poetek współczesnych towarzyszą wernisażom i finisażom wystaw. Swoją twórczość literacką prezentują także współpracujący z galerią artyści.

Wiersze z tomu utworów zebranych Ja chrząszcz prezentował malarz i poeta Ryszard Grzyb, podczas swojej wystawy malarstwa.

W ramach wystawy 09.39 WOJNA swoje wiersze czytała Zenona Cyplik-Olejniczak.

W roku 2019 w Otwartej Pracowni odbyło się czytanie poetów krakowskich i poetów śląskich, związanych z Instytutem Mikołowskim im. Rafała Wojaczka (impreza w ramach Festiwalu Miłosza)

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Kraków

Archiwa