To nie próba usystematyzowania czy wręcz sformułowania programu estetycznego. Te najczęściej rozsypują się niczym domek z kart gdy powieje „świeży wiatr”, a on akurat jest zawsze najbardziej pożądany. Obrazy z wystawy The Post… są efektem dążenia do złożoności problematyki malarskiej w drodze syntezy wielu form oraz świadomości końca absolutyzujących pretensji awangard.

Witold Stemlachniewicz

Witold Stelmachniewicz

Urodzony w 1970 r. w Jarosławiu.

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego w 1996 r. W tym samym roku zatrudniony jako asystent na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej – malarstwo. Od tego samego roku kontynuuje pracę dydaktyczną w uczelni na stanowisku adiunkta. Centralnym obszarem jego aktywności artystycznej pozostaje malarstwo.

Wystawy indywidualne:

1996 – Obrazy (pokaz dyplomowy), Galeria PRYZMAT, Kraków
1997 – Obrazy, Galeria Miejska BWA, Tarnów
1997 – Triptique, Galerie/Atelier A.R.I.A.P., Lille (Francja)
1999 – TAUTORYT – Galeria T.P.S.P. Pałac Sztuki, Kraków, (z A. Bednarczykiem i P. Korzeniowskim)
2001 – TAUTORYT, Galeria „Schody”, Warszawa (z P. Korzeniowskim)
2003 – The PostEverything Paintings, Otwarta Pracownia, Kraków
2005 – Homomorfizm, Galeria Otwarta Pracownia, Kraków (pokaz jednodniowy)

Udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych na terenie całego kraju, w takich miastach jak: Kraków, Warszawa, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Zakopane, Przemyśl, Legnica oraz w Niemczech i we Francji.

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2003 » Witold Stelmachniewicz, „The Post-everything Paintings”, 07.11.2003