Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia to jedno z najdłużej działających w Polsce stowarzyszeń wysoko ocenianych zarówno przez odbiorców, jak i media. W latach 1995-2010 Stowarzyszenie Otwarta Pracownia zorganizowało łącznie ponad 250 wystaw, performance’ów, specjalnych pokazów filmowych, spotkań autorskich oraz innych działań artystycznych w swojej galerii przy ul. Dietla 11. Tu debiutowały dziś pierwszoplanowe postacie polskiej sceny artystycznej takie jak Marcin Maciejowski, Rafał Bujnowski, Jadwiga Sawicka. Swoje wystawy i spotkania organizowali również klasycy awangardy tacy jak Jerzy Bereś i Zbigniew Warpechowski. Przyjacielem malarzy zakładających galerię był Jerzy Nowosielski.

Stowarzyszenie Otwarta Pracownia jest wydawcą ponad 50 publikacji. W tej liczbie znajdują się książki wybitnych polskich artystów i krytyków (min. „Podręcznik Bis” Zbigniewa Warpechowskiego- jednego z ważniejszych twórców polskiego performance; książkę „Rewolucjoniści są zmęczeni” Jakuba Banasiaka (młodego krytyka i znawcy sztuki najnowszej), czy „Epokę Błękitu”- zbiór pism niezależnego krytyka sztuki lat 60 i 70-tych- Jerzego Ludwińskiego). Stowarzyszenie wydało także wiele katalogów dokumentujących dokonania współczesnych artystów prezentowanych w Galerii Otwartej Pracowni.

Otwarta Pracownia zrzesza artystów reprezentujących różne postawy twórcze i różne światopoglądy. Każdy z jej członków ma pełną swobodę w działaniach indywidualnych. Członkowie Otwartej Pracowni pojawiają się w prestiżowych europejskich galeriach i na targach sztuki.

Jako grupa Otwarta Pracownia rozpoznawana jest też poza Polską. Odbyły się wystawy międzynarodowe firmowane przez Stowarzyszenie jak m. in. „Otwarta Pracownia w Kunsthalle Erfurt” w Erfurcie w Niemczech, „Oriel Davis Gallery” w Newtown w Walii, czy ostatnio „Morphishe Felder” w Hamburgu w Niemczech.

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W WYSTAWIE: Bettina Bereś, Ireneusz Bęc, Olgierd Chmielewski, Ignacy Czwartos, Wojciech Ćwiertniewicz, Jacek Dłużewski, Wojciech Głogowski, Krzysztof Klimek, Stanisław Koba, Piotr Lutyński, Robert Maciejuk, Dariusz Mlącki, Marcin Pawłowski, Maria Luiza Pyrlik, Alina Raczkiewicz-Bęc, Jadwiga Sawicka, Grzegorz Sztwiertnia, Sławomir Toman,

Na wernisażu performance wykona członkini Stowarzyszenia Miho Iwata.

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2010 » 15-lecie Otwartej Pracowni, 15.10.2010