Wiktor Dyndo, Z ostatniej chwili

Wystawa Wiktora Dyndo, absolwenta warszawskiej ASP (stypendysty na kairskim Uniwersytecie Helwan – Wydział Malarstwa – co dla wielu będzie informacją zaskakującą), która odbędzie się w maju w Otwartej Pracowni w Krakowie, to interesujące spojrzenie na problem Bliskiego Wschodu i sposób jego postrzegania.

Wiktor Dyndo w swojej twórczości podejmuje trudny temat konfliktu dwóch kultur, dwóch światów – znanego nam zachodnioeuropejskiego, po części zamerykaznizowanego, i tego bliskowschodniego, który okazuje się dla nas swoistą „terra incognita”. Jego prace, inspirowane wieloletnim zainteresowaniem kwestiami Bliskiego Wschodu, kulturą i społeczeństwem tego rejonu (poznanymi dokładniej dzięki studiom w Kairze i wielokrotnym podróżom w tamte rejony), odsyłają nas także do medialnej otoczki, jaka panuje wokół „regionu konfliktów”. Część prac zdaje się być powiększonymi mapami, usianymi miejscami eksplozji, które tak często widzimy na ekranach telewizorów. To znaki, ślady tragedii (jakże często opatrzone komentarzem „z ostatniej chwili”), za którymi kryje się dramat i ludzkie nieszczęście. Artysta nie ocenia, nie wskazuje w swoich pracach winnych, nie mówi kto jest złym, a kto jest tym dobrym. Wie doskonale, iż wina leży po obu stronach… Niekiedy trudno nawet mówić o stronach konfliktu, ponieważ wszystko jest relatywne, zmienia się z ogromnym dynamizmem, niezmiernie komplikującym wszelkie próby różnicowania.

Prace, umieszczone pomiędzy abstrakcją, swoistym syntetycznym figuratyzmem i pieczołowitą kartografią, ukazują zagubienie i zapętlanie się owego konfliktu, nie tylko politycznego (w dużym stopniu wynikającego z pobudek materialnych) ale także kulturowego i religijnego. Wszystkie te czynniki, zmieszane ze sobą, tworzą swoiste demony, nękające w równym stopniu nas wszystkich.

Obrazy Wiktora Dyndo nie są relacjami, ich intencją nie jest budowanie opinii o nas i o innych, nie można ich traktować jednostronnie. Operowanie formami abstrakcyjnymi i znakami pozwala na głębsze wniknięcie w tą kwestię, daje możliwość bycia ponad, a przez to próbę ogarnięcia problemu. Być może pozwoli to na stworzenie pewnego dystansu, w którym możliwy będzie lepszy ogląd naszej rzeczywistości.

Michał Hankus

Patroni wystawy:

Wiktor Dyndo

– born 1983 in Warsaw, Poland

– in 2007 received M.A. degree at Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland, Painting Department

– diploma in prof. Krzysztof Wachowiak studio

awards, schollarships:

– 2009 First Prize of the „Obraz Przestrzeni Publicznej” painting competition, Poznan

– 2007 Rector Prize for Diploma, J. Szajna Prize, E. Tomaszewska Prize, Finalist of Simens Art Prize

– 2005 scholarship to Department of Painting, Helwan University in Cairo, Egypt.

more important exhibitions:

2010 – „CRW – Contemporary Reflections on War”, BKS Garage, Copenhagen, Denmark

2009 – „Bielska Jesień 2009”, Galeria Bielska BWA, Bielsko- Biała, Poland

2009 – „THE REGION OF A CONFLICT” (individual exhibition) Klima Bochenska Gallery, Warsaw, Poland

2009 – „Obraz Przestrzeni publicznej”, C.K. ZAMEK, Poznan, Poland

2008 – „Atrakcja Malarska”, Witryna, Warsaw, Poland

2008 – „Memorials of tamagotchi generation”, Klima Bochenska Gallery, Warsaw, Poland

2008 – „Rybie oko 5 , BWA, Slupsk, Poland

2007 – „DOMES”, (individual exhibition) Iranian Artist Forum (Khaneh Honarmardan), Tehran, Iran

2007 – The East and the West, Kunstlerhaus, Munich, Germany

2007 – „Studio 68”, BWA, Sanok, Poland

2006 – Al-Kahira, nuku studio, Warsaw, Poland

2006 – THE HORIZON,(individual exhibition) Green Gallery, Warsaw, Poland

2005 – POLISH ARTIST IN CAIRO, (individual exhibition), El-Sawy Cultural Center, Cairo, Egypt

2005 – Introspection, Aspekt Gallery, Warsaw, Poland

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2010 » Wiktor Dyndo, „Z ostatniej chwili”, 07.05.2010