Anna Klimczak, „Akwarelistka”, „Dla malarzy i pszczelarzy

Wystawa przygotowana dla Otwartej Pracowni w Krakowie jest kontynuacją realizacji pt.: „Akwarelistka” (2007), w której motywem przewodnim był rodzaj gry wobec zjawiska najprościej nazywanego „rzeczywistością”. W poklatkowej projekcji kilkudziesięciu, następujących po sobie rytmicznie fotografii nawiązywałam do standardowej grafiki (tapety) oprogramowania Windows. Pejzaż funkcjonujący jako pewien standard myślowy, poddawałam metaforycznej „obróbce”, która dzięki fotografii ujawniała przenikanie obrazu realnego z obrazem cyfrowym.
Realizacja pt.: „Akwarelistka” – „Dla malarzy i pszczelarzy” jest działaniem, w którym również pojawia się obraz fotograficzny. Wybrane zdjęcia wykonane przez Ryszarda Motkowicza, który wyraził zgodę na wykorzystanie ich w wystawie, stały się dla mnie inspiracją do działań w obszarze świata realnego oraz świata technologii cyfrowej. Tytuł jednej z fotografii: „Dla malarzy i pszczelarzy”, stanowiąc część tytułu wystawy, podkreśla, że założeniem wypowiedzi była równoległa prezentacja odmiennych komentarzy wobec świata. Dialogowi, który powstał poprzez nałożenie na siebie dwóch wartości, towarzyszą wspólne fascynacje – „naiwne” zauroczenie pięknem, którego realność balansuje na granicy prawdy.

Każda z wymienionych fotografii, mogłaby stanowić potencjalny przykład tapety monitora komputerowego, stając się – podobnie jak pejzaż z widokiem zielonego wzgórza, który był motywem pierwszej pracy z cyklu „Akwarelistka” – rekompensatą natury w świecie technologii cyfrowej. Głównym jednak założeniem wystawy w Otwartej Pracowni było poszukiwanie gestów, których prostota formy ocierająca się o banał staje się echem nostalgii za rzeczywistością uwolnioną od manipulacji.

Anna Klimczak

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2007 » Anna Klimczak, „Akwarelistka”, „Dla malarzy i pszczelarzy”, 10.08.2007