„EWOKACJE MATRYCY”

Artyści biorący udział w wystawie: Jan Berdyszak, Józef Bury, Stanisław Dróżdż, Marek Glinkowski, Marek Kuś, Ryszard Otręba, Jan Pamuła, Krystyna Piotrowska, Malwina Rzonca, Tomasz Struk, Jerzy Wroński.

Współorganizacja: Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie oraz Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach
Wystawa Ewokacje matrycy jest wydarzeniem współtworzącym cykl wystawienniczy VI Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach. Krakowska ekspozycja to kolejna odsłona projektu wystawienniczego poświęconego problematyce artykulacji i ewoluowania idei matrycy. To także wizualna refleksja nad jej rozmaitymi egzemplifikacjami w sztuce o niekoniecznie stricte graficznej proweniencji czy docelowej graficznie realizacji.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace, które w dużej części zostały przygotowane specjalnie w kontekście projektu (np. Stanisława Dróżdża). W „Ewokacjach matrycy” biorą udział artyści reprezentujący różne media i artystyczne postawy. Pojawią się m.in. najbardziej zasłużeni dla rozwoju i kształtu grafiki polskiej tacy artyści jak Jan Berdyszak, Krystyna Piotrowska, Ryszard Otręba, Tomasz Struk, Adam Romaniuk czy Ewa Zawadzka, ale również autorzy operujący innym językiem wizualnym – np. Stanisław Dróżdż, jeden z najbardziej znanych na świecie przedstawicieli poezji konkretnej, który reprezentował Polskę na przedostatnim weneckim biennale. Niewątpliwą atrakcją będą także prace artystów łączących rozmaite media, jak Jerzy Wroński, Jan Pamuła, Józef Bury i Malwina Rzonca bądź dekonstruujących ich tradycyjne rozumienie – jak Marek Glinkowski czy Marek Kuś.

Prezentowane na wystawie dzieła mają stanowić próbę zinterpretowania lub ewokowania matrycy – w rozumieniu materialnym i konceptualnym. W tym kontekście warto zauważyć, że matryca przez stulecia postrzegana była jako forma do kształtowania lub powielania przedmiotów, w sztuce zaś – artefaktów.

Jej status uległ daleko idącym przewartościowaniom dopiero na przełomie szóstej i siódmej dekady XX wieku. Z dzisiejszego punktu widzenia bezsprzecznie najważniejszy okazał się właśnie nowy wymiar matrycowania się idei. Konceptualny czynnik pokazuje, że sztuka – nawet jeśli podlega procesowi wielonakładowego druku czy elektronicznej multiplikacji – może prezentować również drogę, jaką pokonuje matryca i forma oraz przyświecające im koncepcje bądź idee. W rezultacie zmian istniejących wcześniej paradygmatów „dzieła” – jakościowej przemianie uległo też samo pojęcie matrycy, którą możemy dzisiaj postrzegać zarówno jako formę do kształtowania i/lub powielania dzieła, jak również wygenerowanych w nim znaków. Dla grafiki miało to znaczenie fundamentalne, bowiem sztukę tę zaczęto traktować zarówno jako medium transponujące idee oraz jakości estetyczne, jak i jako technologię multiplikowania dzieł. Projektowana wystawa ma artykułować wielowątkowość tej sytuacji.

Ewa Zawadzka

Roman Lewandowski – autor i kurator projektu

 

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2007 » EWOKACJE MATRYCY (wystawa zbiorowa) 2.02.2007