Trzy różne postawy malarskie zamanifestowane na wystawie poprzez zbliżoną tematykę obrazów oprócz walorów estetycznych, ukazują również wartości poznawcze i krytyczne, uwarunkowane odmiennym procesem twórczym. Dla Beaty Stankiewicz obrazy są zapisem mediacji pomiędzy światem zobaczonym i doświadczonym a jego wizerunkiem utrwalonym w fotografii. Jacek Dłużewski maluje obrazy w oparciu o swoje szkicowniki, będące zapisem malarskich koncepcji, powstających często w odwołaniu do empiryczności. Krzysztof Klimek natomiast swoją malarską twórczość rozwija dwutorowo, jako proces bezpośredniego doświadczania natury, w malarstwie plenerowym oraz jako malarz abstrakcjonista, tworzący w zaciszu pracowni.

Sebastian Stankiewicz

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2017 » „Malarstwo. Stankiewicz, Dłużewski, Klimek” (wystawa zbiorowa), 1.07.2017