Marian Stępak

e-mail: mstepak@op.pl

Urodzony 02 lutego 1957 r. w Koronowie, ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, studia odbył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, zrealizował w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego w roku 1983. Od 1984 r. był asystentem w tejże pracowni. Od 1995 r. do teraz pracuje w Zakładzie Plastyki Intermedialnej. Kwalifikacje I i II stopnia uzyskał w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, odpowiednio w latach: 1993 i 2002. W latach 1991 – 1996 pracował również w prywatnej Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej „Schola Posnaniensis” w Poznaniu i w Liceum Rzemiosł Artystycznych działającej przy tej szkole, którego przez jeden rok był zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych. W latach 2000 – 2002 był zatrudniony na drugim etacie w Warsztacie Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu jako specjalista d.s. rewalidacji i z-ca kierownika, a przez ostatnie pięć miesięcy pracy pełnił obowiązki kierownika.

W roku 1991 zainicjował działalność galerii „Nad Wisłą”, która funkcjonuje do chwili obecnej, jednoosobowo zorganizował w niej ok. 120 wystaw, w tym również prac pracowników i studentów naszego Wydziału. W 1992 r. został współzałożycielem Fundacji Praktyk Artystycznych „i…”, która m.in. zorganizowała kilkanaście dużych wystaw, tj.: Ogólnopolskie Spotkania Twórców i Wystawy Wielkanocne. Za tego typu działalność w roku 2000 został uhonorowany odznaką Zasłużonego Działacza Kultury przyznaną przez Ministra Kultury.

Od 1994 jest konsultantem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w Warszawie, prowadzi również plenery dla stypendystów tegoż Funduszu. W latach 1996 – 1999 był członkiem zespołu redakcyjnego Przeglądu Artystyczno – Literackiego, z którym to pismem współpracował przez prawie cały okres jego istnienia.

Jest autorem 34 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą i brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2004 » Marian Stępak, „Powroty”, 26.01.2004