Udostępniona właśnie witryna internetowa Metafizyka i polska sztuka dziś (https://metafizykapolskasztukadzis.up.krakow.pl/) zawiera teksty i ilustracje (ukażą się w publikacji książkowej pt. Afirmacja i krytyka. Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku), a także prezentacje ukazujące polską sztukę początku XXI wieku postrzeganą poprzez tradycyjnie rozumiane transcendentalia i uniwersalia. Teksty wskazują na nieusuwalność i użyteczność metafizyki w spojrzeniu na sztukę, naród (jego ideę i etos), religię i historię, także współcześnie. Proponowana afirmatywna perspektywa jest propozycją dyskusji z popularnymi postawami krytycznymi.