Do pobrania: tekst o wystawie | plakat

Zdjęcia z wernisażu

Zdjęcia prac

Wewnętrzne sprawy / Inner affairs / Vidaus reikalai, Otwarta Pracownia w Galeria ARKA, Wilno, 25.10.-12.11.2016

Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia założone w 1995 roku przez Ignacego Czwartosa, Zuzannę Czwartos, Wojciecha Głogowskiego, Olgierda Chmielewskiego, Violettę Chmielewską, Bettinę Bereś i Jerzego Hanuska, stowarzyszenie artystów i krytyków sztuki nie jest skupione wokół jakieś jednej, dominującej idei. W początkowym okresie członkowie Otwartej Pracowni byli skoncentrowani wokół możliwości jakie daje malarstwo, jako reakcję na zalew sztuki konceptualnej i medialnej. Obecnie Stowarzyszenie jest zbiorem silnych osobowości poszukujących rozwiązań w
nieraz odległych rejonach sztuki. Członkowie Otwartej Pracowni nie próbują sformułować jakieś wspólnej idei czy manifestu. Opierają swój udział w stowarzyszeniu jako wspólnocie artystów, którzy znają trudy życia oddanego sztuce, opartej na wzajemnym szacunku i pomocy. Charakterystyczną cechą jest również trwałość wspólnoty ludzi o różnych przekonaniach filozoficzno-światopoglądowych i różnym wieku. Różnica wiekowa między
najstarszym a najmłodszym członkiem stowarzyszenia wynosi ponad 50 lat. 

Wystawa „Sprawy wewnętrzne” Otwartej Pracowni w Galerii ARKA w Wilnie jest próbą pokazania wielowątkowej twórczości artystów stowarzyszenia. Od malarstwa opartego na tradycji wywodzącej się z twórczości Kazimierza Malewicza, którego dorobek inspiruje malarzy Ignacego Czwartosa, Jacka Dłużewskiego czy Krzysztofa Klimka. Osobny proces gry z fotografią wykorzystują w malarstwie Sławomir Toman i Bartek Jarmoliński. Bettina Bereś i Wojciech Głogowski koncentrują swoją uwagę na przedmiotach, które otaczają nas w codziennym życiu. Malarstwo W. Głogowskiego używa przedmiotów jako rekwizytów do budowania scen widzianych jakby przez mgłę wspomnień. Koji Kamoji i Miho Iwata, artyści urodzeni w Japonii, kontynuują twórczość opartą na rodzimej tradycji. W wypadku M. Iwaty jest to performance oparty na tradycji tańca Butoh. Koji Kamoji prezentuje obrazy-obiekty będące wynikiem filtrowania sztuki nowoczesnej przez japońską tradycję zwięzłej wypowiedzi. Jerzy Grochocki opiera swoją twórczość na kontynuacji tradycji konstruktywizmu wprowadzając do swoich obiektów coraz to nowe rozwiązania i materiały. Marek Kuś, Lech Kolasiński i Dariusz Mlącki prezentują bardzo osobiste funkcjonowanie obrazu, czy to jako budowanie niepokojącej symboliki, czy też obsesyjną tautologię motywu przewijającą się przez lata działalności twórczej. Wystawę uzupełniają fotogramy Marii Pyrlik i obiekty przestrzenne Piotra Lutyńskiego, pełne humoru i nawiązań do tradycji malarstwa abstrakcyjnego. Obiekt Olgierda Chmielewskiego skonstruowany tylko po to, aby odtworzyć dźwięk wiatru nad morzem, dopełnia całości ekspozycji. 

Wystawa Otwartej Pracowni jest skonstruowana wokół faktów artystycznych, jest też swoistą reakcją poszczególnych artystów odnoszących się do sztuki światowej i tradycji sztuk wizualnych. W tych dniach zakończyła się w Otwartej Pracowni wystawa pt. „Ad orginem”, wystawa grupy artystów z Wilna zebranych wokół prof. Henrikasa Čerapasa. Do wymiany między artystami z Wilna i Krakowa, której efektem jest m.in. wystawa „Wewnętrzne sprawy”, doszło na skutek ciekawego ciągu wydarzeń, w którego centrum stoi malarz ze Szwajcarii Pierre André Ferrand. P. A.Ferrand odbył roczny staż na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego w latach 1985-86. W pracowni poznał m.in. Krzysztofa Klimka z którym utrzymywał stały kontakt. Po opuszczeniu Krakowa P.A.Ferrand przebywał i tworzył w Wiedniu, a następnie udał się do Wilna, gdzie przebywał i pracował w 1998. Przygotowywał wystawę malarzy z Wilna (E. A. Cukermanas, R. P. Vaitekunas, A. Kuras, J. Gasiūnas and H. Čerapas , która miała być prezentowana Musse des Beaux-Arts w La Chaux-de-Fonds w Szwajcarii. W 2000 roku odwiedził Wilno razem z Edmondem Charierrem, dyrektorem MBA w La Chaux-de-Fonds. Wystawa nie doszła do skutku. W 2005 roku jego przyjaciel Kestutis Lupeikis zaprosił go na wystawę do Galerii Akademii. Wraz z artystą na wernisaż wystawy do Wilna przyjechali także Tamas St. Auby z Budapesztu i Krzysztof Klimek z Krakowa. Pobyt w mieście był okazją odwiedzenia pracowni jego przyjaciół malarzy Jonasa Gasiūnasa i Henrikasa Čerapasa. Pierre André Ferrand zasugerował zrobienie wystawy w Otwartej Pracowni malarzy z Wilna. Na tym się sprawa zakończyła. Ale pewnego razu w 2015 roku na wernisaż do Otwartej Pracowni przyszła niepozorna pani z Wilna, która wyjęła z teczki ksero zaproszenia z 2002 roku na wystawę Pierr’a André Ferrand w Otwartej Pracowni. I tak to się zaczęło…

Krzysztof Klimek, październik 2016

Sponsorzy wystawy

                        

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2016 » Otwarta Pracownia w Galerii ARKA w Wilnie, „Wewnętrzne sprawy/Vidaus reikalai”, 25.10.2016