Uczestnicy wystawy: T. Bujnowska, I. Bęc, G. Sztwiertnia, S. Koba, A. Tajber, M. Kuś, B. Bereś, I. Czwartos, J. Sawicka, B. Maroń, B. Serafin, M. Pyrlik, W. Ćwiertniewicz, E. Pełka, J. Dłużewski

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 1999 » „Otwarta Pracownia 1999/2000”, 31.12.1999