Do pobrania: plakat | tekst (PL) | tekst (EN)

Zdjęcia z wernisażu

Dokumentacja wystawy

Obrazy

“Ad Originem”, wystawa malarstwa litewskiego

Ruch artystyczny litewskich malarzy zwany “ad Originem” istnieje około pięciu lat. Pomysłodawcą ruchu jest Henrikas Čerapas, malarz i profesor na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, do którego inicjatywy dołączyli się studenci. Działalność malarzy “Ad Originem” skupia się na alternatywnym sposobie myślenia – odrzuca niskie wartości skomercjalizowanego, zinstytucjonalizowanego świata sztuki współczesnej i wznawia idee humanizmu oraz wolności tworzenia. Twórczość tych malarzy zazwyczaj ma ostry dramatyczny lub liryczno-romantyczny charakter wypowiedzi. Struktury abstrakcyjne wizualnego świata, bezpośredni proces malowania, niespodziewane odkrycia malarskie są im najbardziej znaczące. A realizując wspólne wystawy, malarze “Ad Originem” dążą do istotnej i wizualnej impresji. Tytuł wystawy określa paradoksalne miejsce malarza we współczesnym świecie. Ad originem w języku łacińskim wyraża główne pragnienie uczestników projektu – przedstawić pierwotną formę malarstwa, odczuwaną przez każdego na swój sposób. Tytuł ten pochodzi z tekstu czeskiego pisarza Bahumila Hrabala: progressus ad originem, regressus ad futurum, w którym tradycyjny model postępu został obrócony. Być na początku malarzom ruchu “Ad Originem” stanowi możliwość sprzeciwiania się powierzchniowym konwencjom i odkrywania znaczenia malarstwa nie polegając na fikcji i iluzji. W ciągu ostatnich kilku lat w ramach projektu “Ad Originem” w Wilnie odbyły się trzy wystawy malarstwa. Artyści uprzejmie dziękują krakowskiemu Stowarzyszeniu Artystycznemu „Otwarta Pracownia” za możliwość realizacji wystawy w Krakowie.

Kuratorzy: Agnė Kulbytė, Henrikas Čerapas
Organizatorem projektu: Galeria „Arka“, Wilno
Projekt dofinansowany ze środków Litewskiej Rady Kultury i Związku Artystów Plastyków Litwy

O malarzach:

Henrikas Čerapas – profesor na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, członek Związku Artystów Plastyków Litwy. W latach 1980-1987 studiował malarstwo w Państwowym Instytucie Sztuki (obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie). W latach 1998-1999 i 2004 r. otrzymał Państwowe stypendium dla twórców kultury i sztuki. Malarstwo artysty wyróżnia się abstrakcyjną plastyką figuratywną (motywy Ziemi, gleby, kolei), jest pełne treści
egzystencjalnych, teologicznych.

Agnė Kulbytė – lektorka na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, członkini Związku Artystów Plastyków Litwy. W latach 1997–2003 studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie; w 2007 r. ukończyła studia podyplomowe. W latach 2009-2013 studiowała filozofię na Instytucie Badań Kultury Litwy w Wilnie, w 2014 r. zdobyła stopień doktora. Podstawą poszukiwań malarskich artystki jest pejzaż, otwierający się na refleksje treści i formy. Taka stanowczo introwersyjna obrazowość zmierza do zgodności z rzeczywistością, jako z iluzją niezmiennej całości.

Algimantas Černiauskas – w latach 2006-2012 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, w 2012 r. zdobył stopień magistra. W twórczości artysty łączy się wirtuozeria malarskiej, poetyckiej i muzycznej wyobraźni, odsłaniająca się w seriach dużych, abstrakcyjnych, kolorystycznych i dekoratywnych powierzchni malarskich. To na płótnach, w fakturze niemieszczące się obrazy i odczucia – paralela niepowtarzalnych, nieodtwarzalnych procesów życiowych.

Simona Merijauskaitė – w latach 2008-2015 studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, w 2015 r. zdobyła stopień magistra. W 2011 r. studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Utrechcie. W 2016 r. otrzymała Państwowe stypendium dla twórców kultury i sztuki. Artystka często manipuluje nieprzewidywalnym i niepowtarzalnym wyładowaniem energetyki malarskiej i jej działaniem. Po odkryciu kamienia, jako formy organicznej, a jednocześnie i jako motywu malarskiego, artystka ujawniła intuicyjne metafory pierwotnych aktów tworzenia i nieopanowany sens archetypowych obrazów.

Gytis Aštrauskas – w latach 2006-2012 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, w 2012 r. zdobył stopień magistra. W swojej twórczości artysta bada abstrakcję jako proces obrazowania, demontaż i montaż obrazu abstrakcyjnego jako tworzenie powierzchni rezonującej.

Artūras Mitinas – w latach 2010-2016 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, w 2016 r. zdobył stopień magistra. Według artysty malarstwo jest próbą zachowania istoty rzeczywistości, pojmując dążenie do realizacji formy jako nieprzewidywalny proces.

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2016 » Wystawa malarstwa litewskiego „Ad Originem”, 9.09.2016