Projekt CUDNIE to działanie skierowane do osób niewidomych i niedowidzących z południowej Polski, skupionych wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie.Celem zadania było propagowanie i promocja twórczości plastycznej osób z dysfunkcją wzroku. Jednocześnie zadanie stworzyło warunki sprzyjające dostępności do oferty kulturalnej, wpisuje się w proces kształtowania nawyku świadomej i krytycznej percepcji sztuki oraz budowania poczucia, że jest ona stałym i nieodzownym elementem życia zarówno twórców prac plastycznych jak i odbiorców wystawy. Uczestnikami WYSTAWY mogły być wszystkie osoby z dysfunkcją wzroku uprawiające twórczość plastyczną. Inspiracją prac przygotowywanych na wystawę była MUZYKA. W opisie prac znajdzie się konkretny utwór muzyczny, którym zainspirował się młody artysta.

Partnerzy i patroni medialni projektu:
Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie, Radio RMF Classic – współpraca redakcyjna, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja Integracja, Niepełnosprawni.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2017 » „CUDNIE”, wystawa sztuki osób niewidomych i niedowidzących, 29.11.2017