JAN MICHALAK

Dionizyjska Reinterpretacja Stytanizowanej Rzeczywistości

Michalak na co dzień poświęca się inkarnacji malarskiej idei barokowego destruktu. W przewidywaniu nadchodzącej nowej epoki estetycznej aktywnie atakuje rudymenty idealizmu abstrakcyjnego oraz zwalcza post-kantowski imperatyw racjonalnego podporządkowania. Podważa post-klasyczne dogmaty ikonoklazmu, zamykające świadomość ludzką w okowach geometrycznego podziału przestrzeni. Z lubością obnaża fałsz neomodernizmu, który z właściwym sobie monizmem obrazowania sprowadza wizję do bezrefleksyjnego, materialistycznego tu i teraz. Inspiracji dla swej twórczości szuka w sztuce baroku.

Życiorys artystyczny

Urodzony 5 maja 1979 roku w rodzinie inteligenckiej o tradycjach artystycznych. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych za cykl obrazów „Allahu, Piachu Pustyni”, oraz pracę magisterską p.t. „Modliszka z dalekiej Puławskiej, czyli w Lotosie zegar stoi za dziesięć dwunasta, poemat pikarejski z epoki schyłkowego porno..”, napisaną pod korektą dr Piotra Szuberta. Na obronę dyplomu przypłynął drewnianą łodzią z Kazimierza Dolnego.

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2008 » Jan Michalak, „Dionizyjska reinterpretacja stytanizowanej rzeczywistości”, 15.02.2008