’Małgorzata Butterwick, „Amoreksja”, 23.02.2007 – performance

Interesuje mnie uwikłanie naszego życia w konwencjonalne znaczenia. W performance, poprzez połączenie swojej obecności z jakościami emocjonalnymi, zmysłowymi, proponuję uwolnienie się od ´prawd´ typu ,takie jest życie’. Zapraszam do gry w ´inne´ skojarzenia.

Małgosia Butterwick

Performance AMOREKSJA (AMOREXIA)
Amoreksja nervosa jest jednym z wielu zagrożeń współczesnego świata i chociaż nie pojawiła się nagle , to jednak obecnie przybiera ona szybko formę groźnej choroby społecznej. Jest ona zwykle jednym z przejawów somatyzacji. Somatyzacja to sytuacja, w której dany człowiek za pomocą ciała i funkcji fizjologicznych sygnalizuje i wyraża te problemy, które mają podłoże pozacielesne. Tendencja do somatyzacji pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy ktoś nie jest świadomy swoich problemów psychicznych, moralnych, duchowych, religijnych czy społecznych i gdy nie chce lub nie potrafi ich przezwyciężyć. Sygnalizowanie i odreagowanie problemów pozacielesnych za pomocą języka ciała dokonuje się poprzez zaburzenia, które niosą ze sobą zmiany wyniszczające cały organizm. Pojawienie się amoreksji to nie jeden nagły punkt zwrotny, lecz długotrwały proces.
Osoby chore charakteryzuje znaczna rozbieżność między uczuciami a myślami. O ile na początku bez większych problemów potrafią udawać, że wszystko jest z nimi w porządku, z czasem zaczynają izolować się od innych. Stają się bardziej drażliwe, apatyczne, zamknięte w sobie.

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2007 » Małgorzata Butterwick, „Amoreksja” (performance), 23.02.2007