W obrazach Mariana Solisza można zobaczyć nowy kierunek poszukiwań. Pojawia się decyzja odchodzenia od ekspresji i organiczności przedmiotu. W kolejnych pracach widać wyraźną próbę skonstruowania rzeczywistości uporządkowanej, geometrycznej. Motyw zderzenia natury i architektury, świadomości z podświadomością, dotychczas obecny w twórczości, teraz jest głęboko eksploatowany. Mozolna praca małym pędzlem, którym pokornie pokrywa wielkie formaty płótna, nie jest przypadkiem, lecz świadomym działaniem, gdzie malarstwo jest drogą wewnętrznych poszukiwań. Rezygnuje z nadmiaru środków wyrazu, światłocienia, kładzie zdecydowane, czyste kolory. Płaskie płaszczyzny budują bryłę zbliżając przedstawienie do abstrakcji, które jednak nie przestaje być przedstawieniem niemalże realistycznym. Powstaje nowa, swoista poetyka. Badanie struktury architektonicznej, w połączeniu z dyscypliną i skromnością użytych efektów. Każdy z etapów budowania obrazu, m.in. kreślenie, rysunek, konstrukcja, zestawienia barw, których możliwościami wykorzystania Marian Solisz zdaje się bawić, mogą stać się pretekstem do zakończenia obrazu. Połączenie tej precyzyjnie wykreślonej przestrzeni, dotykającej wręcz matematycznej harmonii, z lekko surrealistyczną, oniryczną kolorystyką, daje wrażenie świeżości i siły. Rytmy, powtarzalność motywów sugerują większą rzeczywistość, są jakby fragmentem całości. Jednocześnie każdy obraz jest częścią i próbą dotknięcia nieskończoności.

Magda Kazimierska

MARIAN SOLISZ

Urodził się 10 września 1967 roku w Raciborzu. W 1995 r. ukończył Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie mieszka w Kluczborku. Uprawia malarstwo sztalugowe, pastel i rzeźbę.

Brał udział w wystawach zbiorowych:
– Krzysztof Kędzierski i studenci – Kraków 1995,
– Konfrontacje Najmłodszych Artystów – Myślenice 1996,
– Salon Jesienny ZPAP – Kraków 1997.

Na przełomie 1997/98 miał wystawę indywidualną w Krakowie w Galerii Rzeźby „Marian Solisz – PASTELE”, a 2005 r. wystawę malarstwa w Kluczborku.

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2006 » Marian Solisz, „Nowe obrazy”, 07.04.2006