Projekt „Morphishe Felder – Kraków”, Hamburg, marzec 2010

Stowarzyszenie Artystyczne „Otwarta Pracownia” zostało zaproszone przez hamburską grupę Kiör od 24 do 29 marca 2010 do Hamburga w ramach programu „Morphishe Felder”. Projekt ten sfinansowany został dzięki Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej.

W projekcie wzięli udział:

Ignacy Czwartos, Maria Fiter, Michał Hankus, Krzysztof Klimek, Stanisław Koba, Lech Kolasiński, Maria Wasilewska oraz dwie artystki działające w Krakowie: artystka niemiecka Lena Hensel oraz polska artystka Magdalena Ciopińska.

Projekt zainicjowany przez twórców niemieckich miał na celu wystawienie prac powstałych pod wpływem innego europejskiego miasta (w tym wypadku Hamburga) oraz wymianę spostrzeżeń dotyczących warunków pracy artystów polskich i niemieckich.

Dużym zaskoczeniem okazało się to, iż artyści zgrupowani w Otwartej Pracowni – w większości malarze, swoje spostrzeżenia dotyczące Hamburga wyrazili w innym medium niż dotychczas (wyjątek stanowił Krzysztof Klimek, który na ekspozycji zaprezentował obraz).

Prezes Stowarzyszenia Ignacy Czwartos przywdział dwa ze swoich obrazów i z tym „balastem” przemierzał wzdłuż i wszerz całe miasto. Dokumentacja tego całodniowego performance, którą sporządził Lech Kolasiński, została przedstawiona w miejscu wystawy „Butze 38” na monitorze telewizyjnym.

Stanisław Koba w przestrzeni miejskiej naklejał niewielkie okrągłe karteczki z napisem „Bach verbindet Gott trennt” czyli „Bach łączy Bóg dzieli”. Sentencja ta kilkakrotnie powiększona (lecz w wersji angielskiej) stanowiła również część wystawy. Koba odwołujący się wielokrotnie w swojej twórczości do problemów uniwersalnych, przedstawił również video „Ryba – zegar” na jednej ze ścian sąsiadujących z miejscem wystawy.

Krzysztof Klimek wystawił obraz przedstawiający podwórko „Gängeviertel”, czyli miejsca sąsiadującego z wystawą, zamieszkanego przez artystów. Warto dodać, iż jest to jeden z ostatnich obszarów miasta ze starą zabudową, którą przed laty zamieszkiwali robotnicy. Dzięki przejęciu budynków przez artystów i stworzeniu tam pracowni, teren ten został uratowany przed wyburzeniem.

Maria Wasilewska przedstawiła projekcję video pt „Sprzężenie zwrotne”, zapętlone video „Nie pętla”. W innym pomieszczeniu eksponowała „tykającą walizkę podróżną”.

Lech Kolasiński zaprezentował video pt „Drzewo” kontrastując je z dźwiękami piły mechanicznej.

Magdalena Ciopińska wystawiła album „2D Trip in Hamburg” złożony ze zdjęć zrobionych podczas krótkiej wycieczki po Hamburgu. Udają one zwykłe zdjęcia z wakacji, pokazując jednak przewrotną podróż w głąb dwu wymiarowej fikcji Hamburga. Magda zrobiła bowiem zdjęcia billboardom i plakatom lub sfotografowała się na ich tle, pokazując sfałszowany obraz miasta.

Lena Hensel stworzyła niewielkie obiekty, którym robiła zdjęcia w przestrzeni miejskiej Hamburga. Obiekty te, fotografowane pod odpowiednim kątem, w odpowiedniej perspektywie nabierały wielkości i wtapiały się w pejzaż miejski.

Maja Fiter z Michałem Hankusem zajmowała się organizacją i dokumentacją fotograficzną pobytu w Hamburgu.

Maria Fiter
Kraków 5 IV 2010

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2010 » Otwarta Pracownia w Hamburgu, projekt „Morphische Felder”, 03.2010