Sezon na wiersze

Czytania wierszy Rafała Wojaczka

Dyskusja

Film z debaty, cz. 1

Film z debaty, cz. 2

Film z debaty, cz. 3

Sezon na wiersze. Spotkania w 50. rocznicę śmierci Rafała Wojaczka.

3 września godz. 16.00

Rok 2021 jest szczególny, mija bowiem pięćdziesiąta rocznica śmierci Rafała Wojaczka – jednego z najwybitniejszych współczesnych poetów polskich, którego życie i twórczość były owiane legendą. Ten niespełna 26-letni poeta, autor znakomitych wierszy i tomu prozy pt. Sanatorium, urodzony w 1945 r. w Mikołowie a zmarły w 1971 r. we Wrocławiu stał się wyjątkową postacią polskiej literatury. Jego dramatyczne losy rozpatrywać można jako wyraz niedopasowania do wymogów narzucanych twórcy przez system komunistyczny. Wiersze Wojaczka odznaczały się silnym, oryginalnym głosem poetyckim i wyrażały negatywny stosunek do życia uwikłanego w realne formy opresji, na jakie narażona była jednostka w Polsce tamtego okresu. To poezja cierpienia, samotności, zagrożenia i strachu. Twórczość literacka Rafała Wojaczka od momentu głośnego debiutu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Nie mieściła się w podziałach i kategoriach, odbiegała od ujęć komentatorów, zyskując opinię poezji ekscesywnej i kontrowersyjnej. Pisał językiem głęboko metaforycznym, zawierającym silne akcenty metafizyczne i transcendentalne, co zapewniło mu szerokie pole odczytań. Z tych właśnie powodów dzieło Wojaczka może stanowić dla młodego odbiorcy swoistą „przepustkę” do świata poezji współczesnej, wzmacniając chęć i gotowość jej poznawania. Fascynację oryginalnym, aktualnym językiem wierszy Wojaczka deklaruje wielu poetów najmłodszego pokolenia. Jego dzieło należy do historii polskiej literatury, a zarazem ma mocny rys awangardowy, który nie traci siły oddziaływania. Jak napisała Aldona Kopkiewicz w „Dwutygodniku” (2014, nr 6)”Jeśli mieliśmy w Polsce Kurta Cobaina, to był nim Rafał Wojaczek. Sam Wojaczek był też Jimem Morrisonem, gdy wybuchała w nim ekstatyczna energia”

Program

1. Debata na temat recepcji twórczości Rafała Wojaczka. (16.00 – 18.00)

Uczestnicy:
Maciej Melecki
Konrad Wojtyła
Prowadzenie: Krzysztof Siwczyk
Osią spotkania będzie dyskusja wokół książki monograficznej Konrada Wojtyły Anty – Antychryst? Wojaczek religijny (wyd. Instytut Mikołowski, 2021). Autor przedstawia w niej nowe odczytania twórczości Rafała Wojaczka, ze szczególnym uwzględnieniem poruszanych oraz analizowanych pod nieznanym dotąd kątem aspektów religijnych i teologicznych.
Dzięki precyzyjnemu podejściu autora tej pracy, opartego na prześledzeniu, podsumowaniu i – w efekcie – przenicowaniu dotychczasowego stanu badań, następuje wyłonienie niedostrzeżonych dotąd tropów interpretacyjnych, przynoszących w konsekwencji niezwykle szeroki zakres krytycznego namysłu nad religijnym wymiarem poezji Wojaczka. Drobiazgowe prześledzenie aspektów z tym związanych wywołuje szereg odkrywczych analiz, skutkujących wywiedzeniem niewystępujących do tej pory ustaleń tematycznych, a także sporą ilość treściowych rozpoznań – dokonanych dzięki uruchomieniu nowatorskich trybów interpretacyjnych – które ewidentnie pomnażają dotychczasową wiedzę na temat tej twórczości, wnosząc doń pierwiastek zgoła pionierski.
 

2. Czytanie wierszy Rafała Wojaczka. (18.00 – 19.00)

Muzyka: Marcin Oleś
Czytają:
Marta Eloy-Cichocka
Maciej Melecki
Joanna Oparek
Juliusz Pielichowski
Krzysztof Siwczyk
Konrad Wojtyła
 

3. Spotkanie z poetami i krytykami poświęcone interpretacji poezji współczesnej w kontekście twórczości Rafała Wojaczka – debata połączona z rozmową z publicznością.

Wśród zaproszonych do debaty gości wystąpi Ryszard Krynicki – poeta pokoleniowo bliski Rafałowi Wojaczkowi, z którym łączyła go znajomość literacka oraz towarzyska.
(19.00-20.00)

Uczestnicy:
Gość specjalny: Ryszard Krynicki
Maciej Melecki
Konrad Wojtyła
Krzysztof Siwczyk
 

4. Czytanie wierszy inspirowanych twórczością Wojaczka (20.00 – 24.00)

Muzyka: Marcin Oleś
Czytają:
Marta Eloy-Cichocka
Maciej Melecki
Ryszard Krynicki
Joanna Oparek
Juliusz Pielichowski
Krzysztof Siwczyk
Konrad Wojtyła
oraz:
poeci młodszego pokolenia zaproszeni do udziału w spotkaniu, którzy zaprezentują swoje wiersze w formule „otwartego mikrofonu”.
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Patronat medialny: TVP3 Kraków, TVP Kultura, Radio Kraków
Strona główna » Literatura » Sezon na wiersze. Spotkania w 50. rocznicę śmierci Rafała Wojaczka, 03.09.2021