Zakres zagadnień dotyczących prezentowanych prac związany jest zarówno ze sferą zewnętrzności obrazu czyli jego ostatecznym wizerunkiem, jak i działaniami,które odsłaniają jego wnętrze ukazując konstrukcję materii.  Łączenie zjawisk,dążenie do syntezy obrazu jest swego rodzaju zapisem porządkowania przestrzeni wyobrażonej. Na początku jest barwa, w konsekwencji staje się ona materią obrazu,jego światłem, przestrzenią i mową. Konsekwencją takiego procesu tworzenia jest swego rodzaju archeologia obrazu, rekonstrukcja idei w jej pierwotnym założeniu.

Tomasz Zawadzki

Tomasz Zawadzki – Malarz, dydaktyk, kurator wystaw. W latach 1976-81 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Kieruje Zakładem Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i ponad dwustu wystaw zbiorowych. Jego prace znajdują się w kolekcjach instytucjonalnych m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Lubelskim w Lublinie, Galerii 72 w Chełmie,Centrum Sztuki Studio w Warszawie, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu,Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Museum Modern Art Hunfeld w Niemczech.

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2018 » Tomasz Zawadzki, „Jedność”, 26.10.2018