Znak i przestrzeń” – Kartki z dziennika

(Kraków, Otwarta Pracownia, listopad 2005 r)

Odnalezione po latach fragmenty dziennika to ogromna zagadka czasu w jakim powstał. Próba rekonstrukcji chaosu wątków i szkiców, zbieżności i rozbieżności przekazu nie doprowadziła do odnalezienia kluczowych sygnałów. Każda z możliwych podejmowanych analiz prowadzi do rzeczywistości znaku, jego rysunku. Tajemnice historii, która być może nigdy się nie wydarzyła ujawniają konfiguracje rysunków skryptualnych. Identyfikowanie przestrzeni poprzez zapisy znaków powoduje wyzwolenie magicznych wartości domniemanych wydarzeń.

ZNAK – CZAS – WIEDZA – PRZESTRZEŃ…..

Podczas prezentacji obiektów-zapisów, fragmentów z dziennika przeprowadziłam działanie akcyjne. Na białej ścianie galerii dokonałam zapisu znaków. Energia miejsca i czasu przełożona na energię gestu stała się jedną z możliwych dróg docierania do tajemnicy pamięci.

Elżbieta Kalinowska

Elżbieta Kalinowska

Ur. 7 września 1945 r. w Orzechowcach, córka Wawrzyńca i Anieli. W latach 1969 – 1974 studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jonasza Sterna, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem medalowym. W 1981 r. jest jedną z organizatorek Sympozjum Artystów i Naukowców w Osiekach. W 1989 r. według autorskiego scenariusza finalizuje Ogólnopolskie Spotkania Artystów i Krytyków Sztuki w Koszalinie pod hasłem „Sztuka jako gest prywatny” (zaproszony prof. Stefan Morawski wygłosił wykład o prywatności w sztuce). W 1993 i 1994 r. tworzy Ogólnopolskie Spotkania Artystów „Krasiczyn 93’94” w renesansowym zamku w Krasiczynie. W ramach działań Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę (INSEA) prowadzi z młodzieżą warsztaty w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. Od 1996 r. po licznych spotkaniach i konsultacjach z prof. T. Karpińskim pełnomocnikiem rektora Politechniki Koszalińskiej, pomaga przy tworzeniu kierunku Wzornictwa, gdzie jako wykładowca, później adiunkt, a obecnie jako prof. nadzw. prowadzi pracownię rysunku.

Na przestrzeni lat, Elżbieta Kalinowska kreuje własny, oryginalny alfabet twórczy zatytułowany „Znak i przestrzeń”. Poszukując genezy znaku będącego początkiem procesów kreatywnych, wskazuje na jego uniwersalne wartości w obszarach sztuki i kultury. Kalinowska zorganizowała 17 indywidualnych wystaw – wystąpień i uczestniczyła w ponad 50 pokazach zbiorowych. Prace Elżbiety Kalinowskiej znajdują się w kolekcji sztuki XX wieku w Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi.

Ważniejsze wystawy, pokazy, wystąpienia (1970-2005):

1981 – Fragmenty życiorysu, dom Oli i Wojtka, Koszalin
1984 – Kolęda artystyczna, mieszkania prywatne, Koszalin
1986 – Znak i przestrzeń, galeria Wschodnia, Łódź
1987 – II Biennale Sztuki Nowej, Zielona Góra
1988 – Znak i przestrzeń, galeria BWA, Lublin
1998 – III Międzynarodowe Triennale Rysunku, Wrocław, Prezentacja galerii Labirynt, Halifax, Kanada
1989 – rysunek, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
1989 – Sztuka Innych Mediów, Lochy Manhattanu, Łódź
1989 – Sztuka jako gest prywatny, Koszalin
1989 – prezentacja galerii Labirynt, Fulda, RFN
1990 – Galerie lat osiemdziesiątych, Zachęta, Warszawa
1990 – Konstrukcja w Procesie, Muzeum Włókiennictwa, Łódź
1990 – Mapy – zapis, Altenberge, RFN
1990 – Kręgi Wschodniej, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
1991 – Kolekcja Sztuki XX wieku, Muzeum Sztuki Współczesnej, Łódź
1992 – Sztuka osobna, czyli Republika Artystów Niezależnych, galeria Zachęta, Warszawa
1993 – Zapraszam do mojego wnętrza, galeria BWA, Białystok
1993 – Moje ulubione labirynty, galeria Stara, BWA, Lublin
1993 – I Spotkania Krasiczyn 93, BWA, Przemyśl
1994 – Muzeum Znaku Czasu (zbiory Gerharda Jurgena Bluma), Hunfeld, RFN
1995 – prezentacja galerii Niezależnych, Berlin
1997 – Sztuka progresywna, Zachęta, Warszawa
1998 – Znak i przestrzeń (retrospektywa), Muzeum Okręgowe, Koszalin
1998 – prezentacja galerii „Ślad”, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
1998 – prezentacja galerii „Wymiany”, Muzeum Sztuki, Łódź
1998 -wystąpienie, Moltkerei Werkstatt, Kolonia
1998 – wystąpienie, Arbeitskreis Der Kunstler, Bergisch Gladbach
2000 – Wielki Jubileusz, galeria BWA, Lublin
2001 – Tablice, galeria Otwarta Pracownia, Kraków
2001 – Krzątanina, galeria, Awangarda BWA, Wrocław
2001 – Profil kolekcji. Hommage a Ryszard Stanisławski, Muzeum Sztuki, Łódź
2003 – Antologia Znaku (1979-2003), galeria Grodzka, BWA, Lublin
2004 – Antologia Znaku(edycja II uzupełniona), MCK, galeria XXI, Warszawa
2004 – Multimedialna kolekcja J. Robakowskiego, (zestaw międzynarodowy 1950 – 2004), Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
2004 – Malewicz w Polsce, galeria Arsenał, Białystok
2004 – Miejsce Znaku, galeria, Manhattan, Łódź
2005 – Ogród Sztuki, Fundacja Sztuki Wsp.In Situ, Podkowa Leśna
2005 – Festiwal Sztuki Żywej, galeria OFFicyna, Szczecin
2005 – Znak i przestrzeńKartki z dziennika, Otwarta Pracownia, Kraków.

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2005 » Elżbieta Kalinowska, „Znak i przestrzeń”, 25.11.2005