Otwarcie wystawy w piątek 28.01.2022 o godz. 19.00. 
Wystawa trwa od 28.01-25.02.2022.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku 18.00-20.00.

Wystawa instalacji Ewy Wesołowskiej to rozważania o korelacji rzeźby i przestrzeni w kontekście historii sztuki, pamięci, postrzegania i świadomości procesów percepcji.

Marmurowe i granitowe kręgi z mapowanymi projekcjami wideo, w których ślad ręcznej i maszynowej obróbki kamienia spotyka się ze śladami cząstek elementarnych zarejestrowanych w komorze chmurowej w CERN-ie; instalacja będąca rozważaniem japońskiej koncepcji MA – przestrzeni pomiędzy, przestrzeni negatywnej, przestrzeni współistnienia. W tak zarysowanych ramach tworzenia immersyjnych kompozycji przestrzennych, artystka chce zakwestionować tradycję minimalistycznego i postminimalistycznego rozumienia rzeźby, próbując przywrócić instancje zapisu gestu artysty i śladu procesu twórczego jako ważnych komponentów doświadczenia spójności całości sytuacji.

Ewa Wesołowska, 2021, OP