Marian Figiel, "Nuklearny spokój geometrii – tablice – mandyliony – twierdze", 06.05.2022
Marian Figiel, "Nuklearny spokój geometrii – tablice – mandyliony – twierdze", 06.05.2022

MARIAN FIGIEL
NUKLEARNY SPOKÓJ GEOMETRII – TABLICE – MANDYLIONY – TWIERDZE

Malarstwo, obiekty, komentarze pisane po-między obrazami

Wernisaż: piątek, 6.05.22, godz. 19.00
Wystawa trwa 6.05-27.05.2022

Galeria OTWARTA PRACOWNIA, ul. Dietla 11, 31-070 Kraków

Na wernisażu wystąpi gościnnie: CZESŁAW CHET MINKUS
prawykonanie kompozycji muzycznej „Pean dla Ukrainy /część I – INTRO/” na trąbkę, flugelhorn, elektronikę głosy, sample

…poetycka, muzyczna, prosta i nieskończona, w pięknie /eidos/ zatopiona, moja /twoja/ autonomiczna BIO-GEOMETRIA W ZNAKU ostrzega nas w czasie TERAZ…? stanowi lek na lęk przeciw nieskończoności. Nastawia swój czuły mikrofon na głosy cmentarzy i kosmosu. W swym mateczniku jest jak TWIERDZA uzbrojona wobec inwazji barbarzyństwa zewsząd dookoła…

…poetic ,musical, simply and infinitely in beauty /eidos/ sunk in the beginning my /your/ autonomous BIO-GEOMETRY IN SIGN. Warning us NOW… and is a cure for fear against infinity. He sets his sensitive microphone for the voices of cemeteries and cosmos. In his mother, it is like a fortress armed to the invasion of barbarism around everywhere…