Projekt „Morphische Felder Hamburg” Kraków 2009

KioeR e.V. (http://www.kioer.de) jest grupą artystyczną z Hamburga i w dniach od 12 do 17 października 2009 będzie gościć w Krakowie, w Otwartej Pracowni. Projekty artystyczne na temat miasta europejskiego odbyły się już w Hamburgu. Ośmiu artystów ma zamiar powtórzyć swoje działania w Krakowie i postawić poniższe pytania o sytuacji, w jakiej znalazła się sztuka w społeczeństwie informacyjnym :

  • Czy sztuka ma obowiązek do kształtowania wrażliwości społeczeństwa?
  • Czy sztuka jest dobrem ogólnym czy tylko środkiem politycznego spektaklu?
  • Czy sztuka jako środek przekazu kształtowania tożsamości jest ważna?
  • Czy sztuka jest jedynie narzędziem gier biznesowych?

Artyści z Hamburga pracują za pomocą instalacji, fotografii, performance, wideo i polskiej kuchni.

Do Krakowa przyjadą : Eva Ammermann, Sabine Kramer, Nathalie Martin, Ulrich Mattes, Kathrin Milan, Uwe Ochsler, Jakob Perko, Waldemar Sulewski.

W ramach współpracy niemieckich i polskich twórców, w marcu 2010 zaplanowano także wizytę ośmiu polskich artystów z Otwartej Pracowni, który swoje działania przedstawią w miejskim pejzażu Hamburga.

KioeR i Wir sind woanders #3 (WSW#3), kontynuując cykl spotkań pod nazwa „Jesteśmy gdzie indziej” z lat 2006/2007, w roku 2009 postanowiła, jako niezależna hamburska grupa artystyczna (wraz z innymi artystami), zainicjować podróże pod hasłem „Obecność zewnętrza”.

Dwudziestu pięciu hamburskich „artist-run spacer” podróżuje z „Hamburska walizka” do innych miast w celu nawiązania nowych kontaktów i wzmocnienia już istniejących. Celem podróży jest, wystawienie własnych prac w odmiennym klimacie innego europejskiego miasta, a także przedstawienie i omówienie warunków pracy w Hamburgu.

Wszystkie planowane projekty będą dokumentowane na wspólnej stronie internetowej jako raporty z podróży. Będą one podstawą dyskusji o warunkach pracy artystów w odwiedzanych krajach i miastach i sprawozdaniem o odmiennościach w rozumienia działalności artystycznej.

http://www.wirsindwoanders.de/

http://www.kioer.de/

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2009 » Projekt „Morphische Felder Hamburg”, Kraków 2009, 12.10.2009