Robert Alda, „ Zestaw podróżny“

„Zestaw podróżny” próbuje sprowokować refleksje o tym, kto i jaka rolę pełni w obiegu sztuki. Także refleksje na temat użyteczności artysty i jego sztuki. Jest próbą pokazania relacji między artystą a galerią i kuratorem. Ciekawi mnie zwłaszcza odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu to ja jestem autorem wystaw. Gdzie kończy się moja rola jako człowieka nieskrępowanego w procesie twórczym opiniami innych, a gdzie zaczyna się produkcja będąca kompromisem z programem galerii, ideami kuratorów czy preferencjami władz.

Interesującym fenomenem jest funkcjonowanie dzieła sztuki w obiegu wystawienniczym. Obecnie jest ono głównie przechowywane w specjalnych skrzyniach, gdzieś w pracowniach lub magazynach muzealnych i jest skazane na to, by większość czasu spędzać w stanie uśpienia i hibernacji . Nawet jeśli będzie miało szczęście trafić do muzealnej kolekcji. Stad pomysł na to, by opakowanie/skrzynia stała się integralną częścią dzieła sztuki. Nie jest to pomysł nowy: już średniowieczne ołtarze były skrzyniami, że o Arce Przymierza nie wspomnę. W nowym kontekście takie dzieło sztuki może być także pokazywane wszędzie: w lesie czy na pikniku, na dworcu kolejowym, w hallu urzędu pocztowego itd. O relacji między tym, co ja sam chcę poprzez moje dzieło powiedzieć a tym, co odnajdują w nim inni nie wspomnę.

Z przemyśleń o wielofunkcyjności tudzież pomieszaniu funkcji (zależnie od punktu widzenia) dzieła sztuki powstał koncept dywanu. Dywan pojawia się tu również jako centralna cześć ekspozycji ułożona na podłodze galerii z pociętych kawałków starych i nowych obrazów. To właśnie na tym monstrualnym dywanie w centralnej części galerii ustawione jest biurko szefa galerii – swoiste Stanowisko dowodzenia Otwartej Pracowni. Symboliczne Stanowisko dowodzenia wszystkich galerii. Na czas trwania ekspozycji owo stanowisko dowodzenia i on sam są integralną częścią ekspozycji. Dlatego Zestaw podróżny oznacza nie tylko podróż w czasie i w przestrzeni lecz przede wszystkim podróż w świecie znaczeń i interpretacji.

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2007 » Robert Alda, „Zestaw podróżny”, 05.10.2007