Zbigniew Kosowski

Urodził się w 1961 roku. Mieszka i pracuje w Puławach. Studiował na wydziale malarstwa i grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku w pracowni prof. Hugona Laseckiego, prof. Kazimierza Ostrowskiego i prof. Jerzego Zabłockiego. Dyplom otrzymał w 1990 roku.

Od dnia 01.01.01 zajmuje się (tylko i wyłącznie) uniwersalnym projektem „WZORNIK LINII – SKALA BARW”. Projekt, określany przez artystę jako „Determinant malarstwa” („Uniwertyzm” realizowany będzie stale w ciągu nadchodzących lat (w formie malarstwa, instalacji i filmu)).

Ważniejsze wystawy:

Nr 00. „Iluzja i optyka”, Galeria Stara BWA, Lublin, 2001 (wystawa indywidualna);
Nr 01. „Początek czyli Dyspersja i Fuga”, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin, 2002 (wystawa indywidualna);
Obraz roku 2001, Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego, Pałac Królikarnia, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa, 2002;
Nr 02. „Projekt Alfa”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Sandomierz, 2003 (wystawa indywidualna);
Nabytki 2002-2003, Galeria 72, Muzeum Chełmskie Chełm, 2003; Bielska Jesień 2003, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2003;
„WZORNIK LINII – SKALA BARW” Galeria Promocyjna, Warszawa, 2004 (wystawa indywidualna);
„Uniwertyzm cz.1”, BWA Zielona Góra, 2005 (wystawa indywidualna);
„Z < = > z2 + c”, „plus +/ minus – 012345678909876543210”, Galeria Labirynt 2 BWA Lublin, 2005 (wystawa indywidualna);
„Sztuka optyczna i kinetyczna – ze zbiorów Muzeum Chełmskiego”, Galeria 72, Muzeum Chełmskie, Chełm, 2006;
Obraz roku 2005″, Hotel Europejski, Warszawa, 2006,
Uniwertyzm” DCH, Puławy, 2007,
Determinant” Galeria Podlaska, Biała Podlaska, 2007,
„To nie to samo” Galeria 72 (Muzeum Chełmskie w Chełmie) 2009

Bibliografia:

„Baraki” Gdańsk (katalog wystawy zbiorowej) 1987
„Wyspa” Gdańsk (katalog wystawy zbiorowej) 1987
„Grand Mal” BWA Puławy (katalog wystawy zbiorowej) 1989
Zbyszek Kosowski, Galeria Promocyjna, Warszawa, (katalog) 2004
Bielska jesień 2003″; Galeria Bielska, BWA Bielsko Biała (katalog wystawy zbiorowej) 1989
Sztuka w zamknięciu – czyli czym jest Czarny Kwadrat”, Galeria pod Arkadami, Łomża; Galeria Podlaska, Biała Podlaska 2004 (katalog)
Zbyszek Kosowski „UNIWERTYZM” Wydawnictwo L-print, Lublin; ISBN 83-60255-05-9 (katalog) 2006
„Kolekcja sztuki współczesnej – nabytki 2003”, Galeria 72, Muzeum Okręgowe, Chełm; ISBN 83-914960-8-2 (katalog wystawy zbiorowej) 2004
Sztuka optyczna i kinetyczna – ze zbiorów Muzeum Chełmskiego”; Galeria 72, Muzeum Okręgowe, Chełm; ISBN 83-89942-35-6 (katalog wystawy zbiorowej) 2006
LABIRYNT 2005″ Wystawy w Galeriach BWA Lublin; BWA Lublin; ISBN 83-919651-5-5 (katalog wystawy zbiorowej) 2006
„Czas przeszły – czas obecny”, Galerie BWA w Lublinie 1956 – 2006; BWA Lublin; ISBN 83-60255-14-8 (katalog wystawy zbiorowej) 2006
Artykuły: EXIT No. 2(58) 2004; Art&Business 3(2002); Art&Business 7- 8(2002); Art&Business 3(2006); Art&Business 4(2006); i inne

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2009 » Zbigniew Kosowski, „Iluzja Przestrzeni”, 03.04.2009