Barbara Gawęda-Badera i Piotr Lutyński, Ogrody Buddy, Et in arcadia ego, Otwarta Pracownia

Zdjęcia z wernisażu