Ćwiczenia geometryczne

W twórczości Teresy Bujnowskiej użycie języka geometrii wynika z uznania liczby jako nadrzędnej idei i czynnika jakościowego. Przyjęcie za punkt wyjścia uniwersalnej symboliki liczb i ich emanacji – elementarnych kształtów geometrycznych (koła, trójkąta, kwadratu, pięciokąta) prowadzi ją do poszukiwania nowej, złożonej formy geometrycznej generowanej z zasad liczbowych (np. z ciągu liczb naturalnych 1 – 10, macierzy liczb 1- 64, ciągu liczb Fibonacciego). W konstruowaniu przez Teresę Bujnowską układów opartych na ściśle określonych kątach i proporcjach form geometrycznych przejawia się jej przeświadczenie, że natura rzeczywistości jest strukturą wewnętrznie uporządkowaną. Na wystawie w Otwartej Pracowni zaprezentowane zostały prace z serii: Symetria, Rozważania pitagorejskie i Tablice geometryczne.

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2005 » Teresa Bujnowska, „Ćwiczenia geometryczne”, 09.12.2005